Reģistrēt komandu sacīkstēm "BIĶERNIEKU MOTORSPORTA FESTIVĀLS 6.-7. jūlijs"

Lai veiksmīgi reģistrētu savu komandu dalībai sacīkstēs, Jums ir jāizpilda 3 soļi.
Nokļūstot trešajā solī, Jūs esiet veiksmīgi reģistrējuši komandu sacīkstēm.
1
Datu ievade
2
Apstiprinājums
3
Reģistrācija pabeigta
Sacīkstes:
BIĶERNIEKU MOTORSPORTA FESTIVĀLS 6.-7. jūlijs
Komandas pieteikums
Komandas nosaukums:*
Pieteicēja vārds / uzvārds:*
E-pasts:*
Pirmais komandas dalībnieks:
Pirmā dalībnieka klase:
Otrais komandas dalībnieks:
Otrā dalībnieka klase:
Trešais komandas dalībnieks:
Trešā dalībnieka klase:
Ceturtais komandas dalībnieks:
Ceturtā dalībnieka klase:
Piektais komandas dalībnieks:
Piektā dalībnieka klase: