PRESE / MEDIA

Akreditacija 2.posmam

Esiet sveicināti!

Aicinu Jūs iepazīties ar Latvijas Rallijkrosa čempionāta 2.posma mediju pārstāvju akreditācijas

noteikumiem. Lūdzu Jūs rūpīgi aizpildīt Mediju pārstāvju akreditācijas pieteikumu (turpmāk,

Pieteikums), kā arī pārbaudīt, vai Pieteikums ir nosūtīts uz pareizo e-pasta adresi. Nepareizi vai

nepilnīgi aizpildīti Pieteikumi var netikt izskatīti.

Akreditācijas pamatprincipi

Iesniedzot Pieteikumu, medija pārstāvis apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā medija

auditoriju par pasākumu gan pirms, gan arī pēc tā norises.

Akreditācija paredzēta:

  • žurnālistiem;

  • fotogrāfiem;

  • TV/video operatoriem;

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, pēc organizatoru lūguma, ir jāiesniedz sagatavoto publikāciju

pārskats un materiāli.

Akreditāciju var saņemt personas, kuras sacensību norises brīdi būs sasniegušas 18 gadu vecumu.

Akreditācijas karte un mediju veste

Akreditācijas karte ļaus mediju pārstāvjiem bez maksas iekļūt sacensību norises vietā un atrasties

skatītājiem pieejamās vietās.

Sacensību organizatora (turpmāk, Organizatora) izsniegta mediju veste ļaus mediju pārstāvjiem

atrasties skatītājiem nepieejamās vietās un īpaši izveidotajās mediju pārstāvju zonās, bet ne tālāk

kā 1 (vienu) metru no izvietotā drošības norobežojuma (lenta, žogs vai cits).

Pieteikuma iesniegšana un apstiprināšana

Akreditācijas kartei un mediju vestei iespējams pieteikties līdz 2018. gada 7.jūnijam (ieskaitot).

Aizpildīts pieteikums jānosūta Organizatoram uz e-pastu ievalapinnna@gmail.com

Organizators pieņem lēmumu par mediju pārstāvju akreditācijas apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Akreditēto mediju pārstāvju skaits ir ierobežots, un akreditācijas tiek piešķirtas, ņemot vērā mediju

pārstāvju drošu atrašanos sacensību norises vietā.

Informāciju par akreditācijas piešķiršanu vai noraidīšanu Organizators divu darba dienu laikā pēc

Pieteikuma saņemšanas nosūta mediju pārstāvim uz Pietekumā norādīto e-pastu.

Akreditācijas kartes un mediju vestes saņemšana un nodošana

Akreditētie mediju pārstāvji akreditācijas kartes un mediju vestes varēs saņemt un nodot 2018.gada

gada 9.jūnijā sacensību norises vietā, autotrasē Baroni.

Akreditācijas kartes un mediju vestes iespējams saņemt personīgi, parakstoties par mediju

noteikumu ievērošanu.

Mediju vestes varēs saņemt pret garantijas iemaksu (EUR 10).

Noslēguma jautājumi

Saņemto mediju vesti kategoriski aizliegts nodot citām personām.

Iesūtot aizpildītu mediju akreditācijas pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju

pārstāvju drošības noteikumiem un mediju pārstāvju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem un

uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību.

Organizators patur tiesības anulēt mediju pārstāvim piešķirto akreditāciju, atņemt mediju karti un/

vai mediju vesti gadījumos, ja tas pārkāps mediju pārstāvju drošības noteikumus un/ vai

akreditācijas noteikumus.

Vairāk informācijas:

Ieva Lapiņa

Tālrunis: +371  20288054

E-pasts: ievalapinnna@gmail.com