Uzmanību! Izmaiņas 6.posma dienas kārtībā!

Uzmanību! Izmaiņas dienas kārtībā! Sadaļā "dokumenti" skatīt LRX 6.posma Biļetenu.

Reģistrācija 07:00 - 8:30

Tehniskā komisija 07:10 - 9:30

Brīvie treniņi 9:00 - 10:00

Dalībnieku sapulce 10:10 - 10:20

Pirmās kvalifikācijas starts 10:30

 

27.09.2018