Reģistrēt komandu sacīkstēm "Latvijas Rallijkrosa kauss 6.Posms 23-09-2017 Birži, "Baroni""

Lai veiksmīgi reģistrētu savu komandu dalībai sacīkstēs, Jums ir jāizpilda 3 soļi.
Nokļūstot trešajā solī, Jūs esiet veiksmīgi reģistrējuši komandu sacīkstēm.
1
Datu ievade
2
Apstiprinājums
3
Reģistrācija pabeigta
Sacīkstes:
Latvijas Rallijkrosa kauss 6.Posms 23-09-2017 Birži, "Baroni"
Komandas pieteikums
Komandas nosaukums:*
Pieteicēja vārds / uzvārds:*
E-pasts:*
Pirmais komandas dalībnieks:
Pirmā dalībnieka klase:
Otrais komandas dalībnieks:
Otrā dalībnieka klase: